WGA Vervolguitkering                            
  Basisgegevens     Berekening WGA-gat (indien u niet aan de restcapaciteit kunt voldoen)  
  Leeftijd              
  Jaarsalaris  
  Max WIA-salaris € 43.848,00  
  Minimumloon € 16.493,00            
  % Arbeidsongeschikt